Studentské aktivity

Studentské aktivity jsou duší Majálesu - zapojit se do příprav a organizace můžeš jako jednotlivec, spolek nebo školní tým.

Je mnoho lidí, kteří z Majálesu vnímají "pouze" hlavní den oslav - tj. průvod a open-air festival, přesto Majáles je mnohem víc a když nyní odhlédneme od covidové vynucené pauzy, jde o celoroční cyklus příprav a realizace konkrétních akcí. Na podzim se ustavují týmy a koordinátoři za jednotlivé školy, ty pak připravují konkrétní programy, hledají kandidáty na krále a královnu a na jaře pak vyvrcholí samotnými akcemi - jednak v Majálesovém měsíci studentů (duben) a druhak v hlavní den oslav (letos 23. dubna 2022). 

Vztahy navazujeme jak na oficiální úrovni (studentské unie, studentské komory AS), tak napřímo s jednotlivými spolky, nebo i aktivními jednotlivci. Všechny cesty, které vedou k uspořádání lepšího Majálesu jsou otevřené. Pražský Majáles je největší studentský festival a tím pádem nabízí získání pestré palety organizačních zkušeností pro lidi, kteří se do příprav zapojí.

Letošní ročník má díky vládnímu umožnění konání velkých akcí až od letošního března na klasický doprovodný program opravdu málo času, přesto se pokusíme o zachování klíčových tradičních prvků v důstojné podobě a letošek se stane odrazovým můstkem pro příští, covidem nedecimované, ročníky.

Budeme moc rádi, když se do toho pustíte s námi.

pano-praha-mesic

Majálesový měsíc studentů

Duben každého roku je ustaven Majálesovým měsícem studentů (dříve "širší program oslav"). V jeho rámci se konají až desítky dílčích akcí, vrcholí bitvy kandidátů za jednotlivé školy, konají se finále soutěží studentských kapel ... Oficiálně je zahájen stavbou májky v centru Prahy. Do Majálesového měsíce je možné zařadit studentské akce nepořádané přímo námi, naší rolí je pak především podpora s propagací a organizačním zázemím.

cc-praha-tymy

Studentské týmy

Pro každou univerzitu hledáme koordinátora pro Majáles, který je styčným důstojníkem aktivit v rámci dané školy - koordinuje volbu krále, královny a dílčí akce, vede svůj tým. Ty se pak přímo starají jak o podobu doprovodných akcí, tak podobu své části průvodu a zóny ve studentském městě na Majáles Open-airu.

cc-praha-kapely

Studentské kapely

Velká klubová akce, kde probíhá finálový večer o postup na samotná pódia v hlavní den akce Majálesu. 2 kapely (jedna vysokoškolská a druhá středoškolská) si jako hlavní cenu odnesou právě živé vystoupení na Majálesu.

cc-praha-debata2

Královská debata

Akce probíhající v odpoledních hodinách v sále nebo přednáškové místnosti. Zástupci jednotlivých univerzit (Král a Královna) debatují nad různými tématy týkající se nejen studentského života za podpory svých družin. Kromě moderátorů se přijímají samozřejmě také otázky z řad publika.

cc-praha-kralparty

Královská volba (finále)

Akce pořádaná pro zástupce studentů, kteří byli vybráni z řad jednotlivých univerzit. Akce se zúčastní několik vybraných studentů z každé zúčastněné univerzity a v tento finálový večer se za pomoci soutěží rozhodne o finálním zástupci Krále a Královny z každé univerzity. Jedná se o večerní akci v jednom z pražských klubů.

cc-praha-majka2

Stavění májky

Stavba Máje v centru Prahy (typicky nároží ulic Vodičkova a Jungmanova) oficiálně startuje Majálesový měsíc studentů, odsud také vyráží Majálesový průvod v hlavní den oslav.

cc-praha-beerpong3

Doprovodné akce

Studenti organizují dle vlastních námětů - např. Majálesový fotbalový a volejbalový turnaj, Večer studentského divadla, Charitativní večer, Královská lukostřelba, Královský TEPfactor, Majálesový Prague Pong, workshopy pro studenty, studentské kapely a mnoho dalších.

pano-praha-pruvod

Majálesový průvod

Fenomenální jízda Prahou v podobě velkého studentského průvodu, kterým se zahajuje hlavní den oslav. Alegorické vozy v nejrozlišnějích podobách se z centra Prahy vypravují směrem k open-airu. V posledních letech se k průvodu za jednotlivé školy přidávají i populární kapely - ale podoba vozů za dané školy je plně v režii daných studentských týmů.

 

pano-praha-mesto

Studentské město - srdce Open-Airu

Studentské město je složené ze zón jednotlivých studentských týmů a prezentací různých studentských spolků. Každoročně nabízí pestrý program a jedinečnou atmosféru.

pano-praha-kralovna19

Královna Pražského Majálesu

Královna Pražského Majálesu je volena na základě disciplín (některé už před hlavním dnem oslav a některé přímo na open-airu) a korunována v podvečer na Majáles Open-airu.

pano-praha-kral

Král Pražského Majálesu

Král Pražského Majálesu je volen na základě disciplín (některé už před hlavním dnem oslav a některé přímo na open-airu) a ceremoniálně korunován v podvečer na Majáles Open-airu.

Hlavní partneři