Studentské aktivity

Studentské aktivity jsou duší Majálesu - zapojit se do příprav a organizace můžeš jako jednotlivec, spolek nebo školní tým.

Je mnoho lidí, kteří z Majálesu vnímají "pouze" hlavní den oslav - tj. průvod a open-air festival, přesto Majáles je mnohem víc a když nyní odhlédneme od covidové vynucené pauzy, jde o celoroční cyklus příprav a realizace konkrétních akcí. Na podzim se ustavují týmy a koordinátoři za jednotlivé školy, ty pak připravují konkrétní programy, hledají kandidáty na krále a královnu a na jaře pak vyvrcholí samotnými akcemi - jednak v Majálesovém měsíci studentů (duben) a druhak v hlavní den oslav (letos 27. dubna 2024). 

Vztahy navazujeme jak na oficiální úrovni (studentské unie, studentské komory AS), tak napřímo s jednotlivými spolky, nebo i aktivními jednotlivci. Všechny cesty, které vedou k uspořádání lepšího Majálesu jsou otevřené. Pražský Majáles je největší studentský festival a tím pádem nabízí získání pestré palety organizačních zkušeností pro lidi, kteří se do příprav zapojí.

Budeme moc rádi, když se do toho pustíte s námi.

pano-praha-mesic

Majálesový měsíc studentů

Duben každého roku je ustaven Majálesovým měsícem studentů (dříve "širší program oslav"). V jeho rámci se konají až desítky dílčích akcí, vrcholí bitvy kandidátů za jednotlivé školy, konají se finále soutěží studentských kapel ... Oficiálně je zahájen stavbou májky v centru Prahy. Do Majálesového měsíce je možné zařadit studentské akce nepořádané přímo námi, naší rolí je pak především podpora s propagací a organizačním zázemím.

Majales-Praha-003_www.klapper.cz

Studentské týmy

Pro každou univerzitu hledáme koordinátora pro Majáles, který je styčným důstojníkem aktivit v rámci dané školy - koordinuje volbu krále, královny a dílčí akce, vede svůj tým. Ty se pak přímo starají jak o podobu doprovodných akcí, tak podobu své části průvodu a zóny ve studentském městě na Majáles Open-airu.

cc-praha-kapely

Studentské kapely

Velká klubová akce, která posune vítěze na nový level. 2 kapely (jedna vysokoškolská a druhá středoškolská) si jako hlavní cenu odnesou možnost prorazit a Majáles jím s touto cestou pomůže!

1hNUjXT_MyukgwHdedx0Gqe4Cqkor8Nbs=w570-h426-p-k-nu-iv1

Královská volba (finále)

Akce pořádaná pro zástupce studentů, kteří byli vybráni z řad jednotlivých univerzit. Akce se zúčastní několik vybraných studentů z každé zúčastněné univerzity a v tento finálový večer se za pomoci soutěží rozhodne o finálním zástupci Krále a Královny z každé univerzity. Jedná se o večerní akci v jednom z pražských klubů.

cc-praha-majka2

Stavění májky

Stavba Máje v centru Prahy (typicky nároží ulic Vodičkova a Jungmanova) oficiálně startuje Majálesový měsíc studentů, odsud také vyráží Majálesový průvod v hlavní den oslav. Letos proběhne na Zelený čtvrtek 28.3.2024. Tak doraž a buď u toho. 

cc-praha-beerpong3

Doprovodné akce

Studenti organizují dle vlastních námětů - např. Majálesový fotbalový a volejbalový turnaj, Večer studentského divadla, Charitativní večer, Královská lukostřelba, Královský TEPfactor, Majálesový Prague Pong, workshopy pro studenty, studentské kapely a mnoho dalších. Letos to budou akce jako Královský pubquiz, esportový turnaj a další.

prag2023-paja_s1_0161

Majálesový průvod

Fenomenální jízda Prahou v podobě velkého studentského průvodu, kterým se zahajuje hlavní den oslav. Alegorické vozy v nejrozlišnějích podobách se z centra Prahy vypravují směrem k open-airu. V posledních letech se k průvodu za jednotlivé školy přidávají i populární kapely - ale podoba vozů za dané školy je plně v režii daných studentských týmů.

pano-praha-mesto

Studentské město - srdce Open-Airu

Studentské město je složené ze zón jednotlivých studentských týmů a prezentací různých studentských spolků. Každoročně nabízí pestrý program a jedinečnou atmosféru.

Majales-Praha-263_www.klapper.cz

Královna Pražského Majálesu

Královna Pražského Majálesu je volena na základě disciplín (některé už před hlavním dnem oslav a některé přímo na open-airu) a korunována v podvečer na Majáles Open-airu.

Majales-Praha-272_www.klapper.cz

Král Pražského Majálesu

Král Pražského Majálesu je volen na základě disciplín (některé už před hlavním dnem oslav a některé přímo na open-airu) a ceremoniálně korunován v podvečer na Majáles Open-airu.

Hlavní partneři